Forenkling av regelverket for brede landbruksmaskiner

– Regjeringen ønsker å forenkle unødvendig komplisert regelverk, også for de som er avhengige av å kjøre brede landbruksmaskiner på offentlig vei. Vi har nå bedt arbeidsgruppen, med representanter fra landbruket og veimyndighetene, om å levere inn sine anbefalinger senest 10. oktober.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i brev til Vegdirektoratet har presisert sluttoppdraget til arbeidsgruppen som går gjennom reglene om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig vei. Arbeidsgruppen er nå bedt om å:

  • vurdere en avstandsbegrensning på 34 km i luftlinje for kjøring med brede landbruksmaskiner, og ikke veilengde på 34 km.
  • fjerne uhensiktsmessige restriksjoner for kjøring innenfor avstandsbegrensningen, slik som nødvendig kjøring f.eks. til, fra, og mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøp eller salgssted e.l.
  • se på mer praktiske løsninger for bruk av brede dekk og tvillinghjul og å lempe kravet til å ha med kjettinger for slike kjøretøy.

Departementet har gitt gruppen forlenget frist til 10. oktober til å bli ferdige med arbeidet, og ved fristens utløp vil Samferdselsdepartementet konkludere med hensyn til det overnevnte.

I tillegg har Samferdselsdepartementet bedt Vegdirektoratet om å sikre at kravene til registrering av redskaper til traktor og kravene om fartsskriver for traktor, er tilstrekkelig klare og blir praktisert likt over hele landet.

Til toppen