Forenkling og digitalisering

Åpning av Altinn-dagen 3.12.15 ved statssekretær Lars Jacob Hiim

God morgen alle sammen!

Det skal være så enkelt som mulig å drive en bedrift i Norge.

Gründere og bedrifter skal kunne bruke tiden sin til å skape verdier og arbeidsplasser. Dette er avgjørende, ikke minst nå i en tid hvor norsk næringsliv er i en omstillingsfase og vi trenger nye arbeidsplasser. Og her er Altinns bidrag til forenklingen helt sentralt.

Altinn er mer enn en teknologisk løsning. Altinn er kombinasjonen av en svært avansert teknisk plattform, en solid forvaltningsorganisasjon og et unikt samarbeid - i dag med 42 tjenesteeiere. Det er denne kombinasjonen som har gjort Altinn til en suksess som vekker internasjonal oppsikt.

Vi har beveget oss bort fra papirskjemaer på flere titalls sider – via færre og digitaliserte skjemaer - til dagens situasjon, med tjenester der opplysningene overføres direkte fra for eksempel lønnssystemer og regnskapssystemer.

Jeg var statssekretær i (daværende) Nærings- og handelsdepartementet også da vi startet opp Altinn for over ti år siden. Jeg synes derfor at det er ekstra hyggelig å stå her i dag, og se hvor vellykket Altinn har blitt .

For det har helt klart vært en suksesshistorie:

Nær 100 prosent av bedriftene bruker Altinn. Brukerundersøkelsene viser stadig at næringslivet er fornøyd med Altinn og at man sparer verdifull tid.

Alle personer over 15 år har en brukerprofil i Altinn. Av disse 4 millioner brukerne har 3,4 millioner, eller 85 prosent, brukt Altinn i år. Den norske befolkningen er med andre ord svært digitale.

Altinn ligger så langt fremme internasjonalt at vi faktisk har fått kritikk fra OECD - fordi Altinn ikke hadde filialer i de største norske byene!

En filial  er kanskje greit å ha hvis du skal fylle ut og levere inn skjemaer på papir, men ikke i et land der nesten alle landets bedrifter bruker Altinn til digital rapportering. 

 ***

Også i 2015 har det blitt lansert mange nye tjenester i Altinn.

  • Den nye A-ordningen innebærer at fem rapporteringsplikter fra tre offentlige etater er erstattet av én innmelding.

PwC har estimert at private bedrifter vil kunne spare 323 millioner kroner i året på denne forenklingen. Dette er det første året tjenesten har vært i full drift og vi vil arbeide videre med å forbedre den for å høste enda flere gevinster.  

Det er klart at denne typen tjenester på tvers av sektorer er det mulig å utvikle flere av, nettopp fordi vi har Altinn som en felles plattform. 

 

  • For en drøy måned siden ble tjenesten "elektronisk etablering av selskap" lansert i Altinn.

Hvert år stiftes det ca. 26 000 nye aksjeselskaper i Norge.

Den nye tjenesten gjør det enklere, raskere og rimeligere for alle som er involvert i å stifte et aksjeselskap.

Det tok faktisk under to timer fra lanseringen til det første aksjeselskapet ble stiftet!  

Nå som den digitale tjenesten for stiftelse er på plass, kan samtlige prosesser for etablering, drift og avvikling av et aksjeselskap gjøres digitalt på ett og samme sted. Beregninger viser at den potensielle samlede besparelsen for næringslivet ved elektronisk stiftelse er på nesten 21 millioner kroner - årlig.  

 

  • Brønnøysundregistrene har også levert et forslag til hvordan vi kan bruke Altinn og elektronisk etablering til å skape større åpenhet om aksjeeiere.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ser nå på de ulike alternativene, og om ikke lenge skal vi sende ut på alminnelig høring et forslag om elektronisk register over aksjeeiere.  

 

  • Altinn gir mulighet til å utvikle tjenester på alle plattformer, for eksempel mobil og nettbrett.

Fra og med i år kan du også signere meldinger via Altinn-appen  - enten du befinner deg i Finnmark, på Hawaii eller andre steder.

 ***

Altinn tilbyr også flere og flere tjenester til andre brukere enn næringslivet. Blant disse er frivillige organisasjoner. I dag benyttes Altinn til alle søknader om tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Og det arbeides iherdig med å få inn enda flere tilskuddsordninger i Altinn.

Antallet tjenesteeiere har ikke økt like raskt som vi skulle ha ønsket. Men det kommer stadig inn nye og spennende aktører. Politidirektoratet kom med i Altinn-samarbeidet i sommer. Og for bare noen uker siden signerte Direktoratet for Byggkvalitet og Kulturrådet samarbeidsavtaler med Altinn.

  ***

Vi er opptatt av at brukerne skal møtes med enkle tjenester og gode opplevelser også i kommunesektoren. Det er i kommunene befolkningen bor, og det er i kommunene de aller fleste personer og bedrifter har sitt første møte med offentlig sektor.

Det har lenge vært et spørsmål om når og eventuelt hvordan kommunene skal inn i Altinn. Mange kommuner er der allerede via SvarUT-tjenesten til KS. I løpet av desember skal  Kommunesektorens organisasjon inngå en avtale med Altinn slik at flere kommuner kan bruke Altinn til flere tjenester. Dette åpner for store muligheter for nye forenklinger for befolkningen.

  ***

Selv om det har skjedd mye i 2015 betyr det selvsagt ikke at vi skal hvile på laurbærene.

Vi skal bruke de gode erfaringene og kompetansen som vi har opparbeidet oss til å utvikle et enda bedre Altinn. Målet er at vi skal ha Europas beste system for kommunikasjon og rapportering mellom forvaltning og publikum.

Vi ska ha som prinsipp at man bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige. Her har Brønnøysundregistrene og Altinn en helt sentral rolle.

En rapport utarbeidet av DNV og Menon viser til enorme potensielle gevinster for samfunnet ved en slik samordning og gjenbruk -  hele 30 mrd. kroner over 15 år! 

  • Ny strategi

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Brønnøysundregistrene utarbeidet et forslag til hvordan Altinn skal brukes de neste 10 årene. Målet er at Altinn skal fortsette å være en moderne teknisk plattform som oppfyller tjenesteeiernes krav.

Vi skal høre mer om dette forslaget snart, som vil bli fulgt opp i regjeringen på en hurtigst mulig måte. 

  • Leverandører

Altinn har i sin helhet blitt utviklet og drevet av private leverandørerog dette har vært et vellykket samarbeid. I sommer signerte  Brønnøysundregistrene avtaler med  fem ulike leverandører for å drive, forvalte og videreutvikle Altinn i tiden fremover.   

I et innovasjonsprogram for Altinn samarbeider IKT-bransjen og offentlig sektor om å utvikle nye tjenester til publikum.

Vi ønsker at IKT-næringen - også de små bedriftene - skal få tilgang til Altinns infrastruktur og involveres ved utviklingen av produkter og tjenester. - Og vi er her spente på hvordan det private leverandørmarkedet kan utnytte disse mulighetene i Altinn!

***

Jeg har til slutt lyst til å peke på at Altinn er en motor i bunn for mange tjenester. Men denne motoren er ikke nødvendigvis så synlig. Hvor mange er det for eksempel som vet at Altinn benyttes av Statens vegvesen når man sender inn en søknad om førerkort?

Regjeringens mål er at Norge skal være det landet hvor det er enklest for innbyggerne og bedriftene å forholde seg til myndighetene.

Brønnøysundregistrene og de andre etatene i Altinn-samarbeidet gjør en strålende jobb med å digitalisere offentlig sektor og å gjøre hverdagen for folk stadig enklere.

Jeg er spent på veien videre, som vi også skal få høre mer om i dag. Jeg ønsker dere en interessant og motiverende Altinn-dag!

Takk for meg!