Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår å legge ned Duckert-utvalget

Kunnskapsdepartementet tar initiativ til å legge ned utvalget som skulle vurdere finansiering av universiteter og høyskoler.

Kunnskapsdepartementet tar initiativ til å legge ned utvalget som skulle vurdere finansiering av universiteter og høyskoler.

Utvalget ble satt ned av tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen i august 2013.  Nå ønsker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å vurdere nærmere hvordan en gjennomgang av finansiering av forskningssektoren tydeligere kan ses i sammenheng med de ambisjonene regjeringen har satt i regjeringsplattformen.  Derfor varsler han at han vil ta initiativ til å legge ned utvalget om finansiering av høyere utdanning og forskning. Dette vil bli fremmet i statsråd mot slutten av måneden.

– Vi mener det er behov for en gjennomgang av hvordan finansieringen av utdanning og forskning kan bidra ytterligere til økt kvalitet, relevans og profilering. Vi vil på et senere tidspunkt komme tilbake til hvordan dette kan følges opp, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvalget ble oppnevnt som et ledd i behandlingen av forskningsmeldingen i år (Meld. St. 18 (2012-2013))og ledes av professor Fanny Duckert, dekan ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Jeg vil takke utvalgets medlemmer for at de ønsket å bidra inn i arbeidet med å vurdere finansiering av universiteter og høyskoler, og for den innsatsen de allerede har lagt ned i dette, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Til toppen