Foreslår at Konkurransetilsynet får bedre tid til å behandle fusjoner

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår at Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda midlertidig skal ha mulighet til å gjøre unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Forslaget ble fremmet for Stortinget i dag.

Forslaget har vært på en kort høring. I høringen foreslo Nærings- og fiskeridepartementet at reguleringen skulle skje i forskrift med hjemmel i koronaloven. For å gi aktørene mer forutsigbarhet, har regjeringen i stedet fremmet et lovforslag med varighet frem til 31. oktober.