Foreslår endrede rutiner for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften.

Forslaget går ut på at enkelte familier med barn skal gis anledning til å få saken sin behandlet etter utlendingsforskriftens paragraf 8-5 slik den lyder etter 8. desember 2014, før tvangsretur finner sted. Høringsfristen er 5. januar 2016.

Forslaget er en oppfølging av tilleggsavtalen av 8. april 2015 mellom Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti om utlendingsfeltet.

Høring om endringer i utlendingsforskriften – Vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge