Endring kan gi Samisk høgskole doktorgrad

Kunnskapsdepartementet foreslår unntak fra reglene,  slik at Samisk høgskole skal få mulighet til å søke om godkjenning av doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur.

Kunnskapsdepartementet foreslår at Samisk høgskole får unntak fra regelen om at høyskoler må ha minst 15 doktorgradsstudenter for å kunne starte et doktorgradsstudium.

Begrunnelsen for forslaget er det samiske folks historiske særstilling, og at samisk høgskole er tillagt et særlig ansvar for å utvikle institusjonen slik at det faglige ansvaret for samisk språk og kultur blir ivaretatt. 

– Regjeringen vil legge til rette for at samisk forskning og høyere utdanning skal få gode vilkår. Den samiske befolkningen er liten og derfor vil det bli vanskelig å oppfylle krav som stilles til antall stipendiater ved doktorgradsutdanninger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Selv om Samisk høgskole får unntak fra reglene, så må de sikre at høyskolen har et rimelig og stabilt omfang stipendiater og at disse får et godt faglig miljø, blant annet gjennom forpliktende samarbeid med andre institusjoner. 

Lenke til forslaget om endringer i forskrift om kvalitet i høyere utdanning

Til toppen