Foreslår endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre en hjemmel som gjør det mulig å begrense antallet utenlandske elever på bibelskoler og andre såkalte "kapittel 4-skoler".

Endringen er én av flere endringer som departementet foreslår i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

Oversikt over forslagene som er på høring

  • Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler.
  • Tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven.
  • Lovfesting av krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter.
  • Innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon, og nedleggelse.
  • Innføring av hjemmel til å begrense andelen utenlandske elever ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4.  
  • Innføring av hjemmel til å fastsette maksimalt elevtall på eksisterende godkjenninger etter voksenopplæringsloven kapittel 4.
  • Andre endringer i voksenopplæringsloven kapittel 4.
  • Innføring av en bestemmelse i folkehøyskoleloven om at alle offentlige tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode.
  • Reaksjonsformer ved brudd på folkehøyskoleloven mv.

Høringsfristen er 11. januar 2017, og det tas sikte på at endringene trer i kraft høsten 2017. Dette er forutsatt behandling i Stortinget i løpet av våren.

Les mer om de forskjellige forslagene.

Til toppen