Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår endringer i opplæringsloven

Kunnskapsministeren ønsker at elever som ikke har lært det de skulle på grunnskolen, kan få mer grunnskoleopplæring hvis de trenger det. Målet er å få flere til å fullføre videregående opplæring. Forslaget blir nå sendt på høring.

– Vi vil at ungdom skal ha et best mulig utgangspunkt for å gjennomføre videregående opplæring. Tilbud om mer grunnskoleopplæring vil hjelpe særlig nyankomne minoritetsspråklige elever. De har ofte ikke rukket å få med seg viktig kunnskap fra grunnskolen, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Kunnskapsdepartementet vil gi fylkeskommunene og kommunene mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det. Dette gjelder alle elever, men særlig minoritetsspråklige elever med kort tid i Norge vil trenge tilbudet for å bli bedre rustet til å gjennomføre videregående.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever får vitnemål fra grunnskolen og rett til videregående opplæring selv om de kun har gått få år i norsk grunnskole. Med svakt faglig nivå fra grunnskolen sliter mange med å følge undervisningen på videregående. Dagens regelverk åpner imidlertid ikke for at de kan gis mer grunnskoleopplæring når de er over 16 år.

Inspirert av skole i Larvik
Forslaget bygger blant annet på et vellykket forsøk ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Der har fylkeskommunen og kommunen gått sammen om et forsøk med «kombinasjonsklasser» for nyankomne minoritetsspråklige elever. Tilbudet har bestått av målrettet norskopplæring, samtidig som elevene har kombinert grunnskoleopplæring i seks fag med å kunne ta fag på videregående nivå. Forsøket har ført til at færre har falt fra, og elevene sier at de har lært mer.

Friere skolevalg
Kunnskapsdepartementet sender flere forslag til endringer i opplæringsloven på høring, blant annet forslag om friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser.

– Fylkeskommunen får en plikt til å betale skoleplasser i andre fylker, og elevene skal gis rett til inntak i andre fylker når det er ledig kapasitet, sier Jordahl.

Kunnskapsministeren sender også på høring en klargjøring av når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold, og et forslag om å ta ut anbefalingen i opplæringsloven om maksimal skolestørrelse.

Høringsfristen er satt til 7. desember 2015.

Til toppen