Foreslår endringer i Postens midlertidige konsesjon

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet har foreslått endringer i Postens midlertidige konsesjon. Endringene følger av Stortingets behandling av Meld. St. 31 Postsektoren i endring og Prop. 122 L (2016-2017) Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer).

Posten har fått frist til 15. august til å komme med kommentarer til endringsforslaget.

Brev til Posten om endringer i midertidig konsesjon

Forslag til endringer i midlertidig konsesjon