FOREST EUROPE ministerkonferanse i Madrid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal deltar 20. og 21. oktober på FOREST EUROPE ministerkonferanser i Madrid. Dette er den 7 ministerkonferansen i et skogpolitisk samarbeid som har pågått i 25 år.

Temaene for konferansen er grønn økonomi, bevaring av skogressursene gjennom bærekraftig skogforvaltning og regionale tilnærminger til globale utfordringer. 

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal holdt på ministerkonferansens første dag et innlegg som understreket skogens viktige rolle i overgangen til grønn økonomi. 

- Vår jobb som politikere er å tenke langsiktig og gjøre visjonen om grønn økonomi basert på fornybare ressurser til virkelighet. Skogen er grønn økonomi og gir enorme muligheter både for klimaet og for verdiskaping, sa Hanne Maren Blåfjelldal i sitt innlegg. 

Norge har i mer enn 15 år vært medlem av en liten gruppe land som har koordinert arbeidet i FOREST EUROPE og arrangerte den forrige ministerkonferansen i Oslo i 2011. I løpet av ministerkonferansen i Madrid vil Sverige overta Norges plass i koordineringsgruppen. 

Fra venstre: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, miljøvernminister i Luxembourg Carole Dieschbourg og statssekretær i Miljøverndepartementet i Polen Katarzyna Kepka.
Fra venstre: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, miljøvernminister i Luxembourg Carole Dieschbourg og statssekretær i Miljøverndepartementet i Polen Katarzyna Kepka på FOREST EUROPE ministerkonferanser i Madrid. Foto: Landbruks- og matdepartemente