Forhandler om bedre frihandelsavtale med Tyrkia

En oppdatering av frihandelsavtalen med Tyrkia var det viktigste temaet da næringsminister Monica Mæland besøkte Tyrkia.

En oppdatering av frihandelsavtalen med Tyrkia var det viktigste temaet da næringsminister Monica Mæland besøkte Tyrkia.

Der møtte hun en rekke representanter for Tyrkias regjering. Møtene fant sted under det offisielle statsbesøket til Tyrkia. Behovet for å oppdatere frihandelsavtalen ble understreket overfor en rekke tyrkiske ministre, herunder statsminister Erdogan, økonomiminister Caglayan og visestatsminister Babacan.

Frihandelsavtalen med Tyrkia fra 1991 er EFTAs eldste avtale og omfatter kun handel med varer. Norge ønsker å få på plass en omfattende og mer moderne frihandelsavtale med Tyrkia. Potensialet for økt handel er stort.

- Tyrkia er en stor økonomi med solid vekst. Her er det store muligheter for norsk næringsliv. En fullstendig og moderne frihandelsavtale vil bidra til økt handel og investeringer og gi vårt næringsliv et fortrinn i et viktig marked, sier Monica Mæland.

Tyrkia og EFTA er nå enige om å innlede forhandlinger om å utvide frihandelsavtalen til handel med tjenester.

- Internasjonal handel har utviklet seg mye siden frihandelsavtalen med Tyrkia ble inngått. Lave tollsatser er ikke nok for eksportører og investorer. Det er derfor viktig å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for handel med varer, tjenester og investeringer gjennom moderne handelsregler, sier Mæland.

Her kan du se video fra statsbesøket.

Her kan du se bilder fra statsbesøket. 

 Nøkkeltall

  • Norge eksporterte varer for 5,2 mrd. kr til Tyrkia i 2012, opp 4 % fra 2011
  • Samhandelen i varer utgjorde 9,7 mrd. kr i 2011, opp 9 % fra 2011
  • Samhandelen i varer har økt med 153 % på de siste ti årene
  • Tyrkia er Norges 24. viktigste samhandelspartner
  • Statens Pensjonsfond Utland har investert ca. 10 mrd. kr i aksjer og 7 mrd. kr i statsobligasjoner i Tyrkia
Til toppen