Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015. Kravet har en økonomisk ramme på 122,2 millioner kroner. Det er en økning på 12,7 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 109,5 millioner kroner.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015. Kravet har en økonomisk ramme på 122,2 millioner kroner. Det er  en økning på 12,7 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 109,5 millioner kroner. 

De kostnadssenkende og direkte tilskuddene er videreført med enkelte justeringer og satsøkninger. For Vest-Finnmark sitt vedkommende foreslås det etablert en egen tilskuddsordning som erstatning for dagens produksjonspremie og kalveslaktetilskuddet. Konkret kreves det 30 kroner i tilskudd per kg kjøtt som er levert til godkjent slakteri. Rammen for  Reindriftens utviklingsfond foreslås økt for å styrke blant annet reindriftens infrastruktur, rekruttering og  tiltak for økt omsetning og slakting. I tillegg er det fremmet krav på utsiden av forhandlingene knyttet til bl.a endring av reindriftsloven, arealforvaltning, rovviltforvaltning, avgifter i reindriften, samt tollfritak for reinfor.

Statens tilbud legges fram onsdag 28. januar, og forhandlingene skal være avsluttet innen utgangen av februar 2014.

Kravet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015 fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har en økonomisk ramme på 122,2 millioner kroner. (Foto: T. Gustavsen/Markedsutvalget for reinkjøtt)
Til toppen