Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2017/2018 - Krav fra Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet i dag sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2017/2018. Kravet har en økonomisk ramme på 143,1 mill. kroner, en økning på 28,6 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 114,5 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 25 prosent.

I sitt krav viser NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige for å sikre at reindriften oppnår målsettingen om å være økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig. Konkret prioriterer NRL tiltak som bedre skal sikre reindriftens arealer, tiltak som styrker reindriftens rett til selvstyre og selvbestemmesle, tiltak som sikrer gode velferdsordninger og HMS-tiltak, samt tiltak som sikrer reindriftens bærekraft sett i sammenheng med rovvilttap. 

Det er et omfattende krav som NRL i dag har overlevert Staten. Med bakgrunn i kravets størrelse og at det er lagt inn mange nye tilskuddsordninger medfører at det vil bli en krevende forhandlingsrunde, sier lederen av Statens forhandlingsdelegasjon, Anne Marie Glosli. 

Statens tilbud legges frem den 16. februar. Forhandlinene skal være avsluttet innen 1. mars 2017.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli.
Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen