Forhandlinger om hovedavtalen utsettes

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten grunnet smittesituasjonen.

LO Stat, YS, Unio, Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å ta opp igjen forhandlingene om hovedavtalen i staten 15. mars 2021. Hovedavtalen videreføres derfor til og med 31. mars 2021.

Hovedavtalen i staten legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten, og sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte. Avtalen er inngått mellom de fire hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hovedsammenslutningene legger til grunn at møtene kan gjennomføres med fysisk oppmøte, når forhandlingene tas opp igjen i mars.

Les protokollen her.