Historisk arkiv

Forhåndsstemming avsluttes fredag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 08.09.2005

Fredag 9. september er siste dag for å avgi forhåndsstemme til høstens stortings- og sametingsvalg. Etter at forhåndsstemmegivningen er avsluttet på fredag, er det bare mulig å stemme på valgdagen i hjemkommunen. (08.09.2005)

Pressemelding

Nr.: 195/2005
Dato: 08.09.2005

Forhåndsstemming avsluttes i morgen

Fredag 9. september er siste dag for å avgi forhåndsstemme til høstens stortings- og sametingsvalg. Etter at forhåndsstemmegivningen er avsluttet på fredag, er det bare mulig å stemme på valgdagen i hjemkommunen. Ved valget i 2003 var det nærmere 250 000 velgere som forhåndsstemte.

Til og med fredag 9. september er det mulig å forhåndsstemme i alle landets kommuner. Velgerne kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen kan man bare stemme i den kommunen hvor man er folkeregisterført pr. 31. mai i år.

- Alle som er usikre på om man vil være i hjemkommunen på valgdagen, bør derfor vurdere å bruke fredagen til å forhåndsstemme, sier informasjonssjef Geir Løndal.

I følge valgloven er det ikke mulig å stemme på valgdagen dersom man har forhåndsstemt, og det er heller ikke mulig å forhåndsstemme flere ganger.

Forhåndsstemming er viktig del av valgordningen
Ved lokalvalget i 2003 var det nærmere en kvart million velgere som benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. Dette tilsvarer 12 prosent av alle stemmene som ble avgitt ved valget. Tilbakemeldinger fra kommunene tyder på at mange benytter ordningen med forhåndsstemming også ved årets valg.

- Siden forrige stortings- og sametingsvalg er ordningen med å forhåndsstemme på postkontorene avviklet. Når så mange likevel ser ut til å ville forhåndsstemme ved årets valg, kan det tyde på at departementet, sammen med kommunene, har lykkes med å informere velgerne om forhåndsstemmegivningen, sier informasjonssjef Geir Løndal.

Forhåndsstemming på læresteder
Årets valg legger spesielt forholdene til rette for at ungdom skal bruke stemmeretten. Det har i år vært mulig å forhåndstemme ved en rekke av landets universiteter og høyskoler.

- Studenter er en gruppe som ofte bor utenfor hjemkommunen sin og som i alt for liten grad stemmer ved valg. Når en del kommuner i år har lagt til rette for at man kan stemme på lærestedene, håper vi at dette kan være et bidrag som gjør det enklere for ungdom å bruke stemmeretten, sier informasjonssjef Geir Løndal.

  • Stortings- og sametingsvalget er mandag 12. september. Mer informasjon om stortings- og sametingsvalget finnes på:www.valg.no
  • Kontaktperson: Informasjonssjef Geir Løndal, tlf. 984 80 000.
Til toppen