Forsiden

Forlengelse av innreiserestriksjonsloven

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt fram en lovproposisjon om å forlenge innreiserestriksjonsloven til 1. mai 2022.

-En forlengelse av loven betyr ikke nødvendigvis at det vil gjelde innreiserestriksjoner frem til mai 2022. Regjeringen vurderer fortløpende om det kan gjøres lettelser, og ambisjonen er å avvikle innreiserestriksjonene helt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger ble vedtatt i juli 2020 og har som formål å avgrense retten til innreise for utlendinger når det er nødvendig for å trygge folkehelsen mot utbruddet av covid-19. Loven gjelder nå til 31. desember 2021.

-Selv om det norske samfunnet i hovedsak er tilbake til normalen, er pandemien ikke over. Vi må ha beredskap for at situasjonen igjen kan forverre seg. Den lave vaksinasjonsgraden i mange land, og faren for nye virusvarianter, tilsier at det kan bli behov for innreiserestriksjoner også noe tid etter 1. desember. Jeg mener også det er riktig å legge frem dette lovforslaget for Stortinget, i stedet for at regjeringen eventuelt må bruke fullmakter i smittevernloven til å gjeninnføre innreiserestriksjoner ved en forverring av situasjonen, sier justis- og beredskapsministeren.