Forlengelse av lånegarantiordningen godkjent av ESA

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag kunngjort en forskriftsendring om at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges ut oktober 2021.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Ifølge GIEK hadde bankene per 9. juni gitt ca. 4 500 lån under ordningen, hvor om lag 75 prosent av kredittvolumet er gitt til små og mellomstore bedrifter. Samlet hadde bankene lånt ut omtrent 12,3 milliarder kroner under ordningen.

Som varslet i revidert nasjonalbudsjett 2021 har Finansdepartementet i dag, etter godkjenning fra ESA, kunngjort en forskrift om at ordningen forlenges ut oktober i år. Forlengelsen innebærer at bankene kan innvilge nye garanterte lån under ordningen frem til utgangen av oktober 2021. Det vil fremdeles være mulig å refinansiere garanterte lån etter 31. oktober, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.