Nyheter

Forlengelse av støtteordningene for idrett og frivillighet er godkjent av ESA

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

ESA har godkjent forlengelse ut året av de to koronastøtteordningene for idrett og frivillighet.

– Det er gode nyheter at ordningene er godkjent av ESA. Selv om det er få restriksjoner som legger begrensninger på aktiviteter og arrangementer akkurat nå, gir det forutsigbarhet og trygghet for frivilligheten og idretten å vite at ordningene er på plass i tilfelle restriksjonsnivået endrer seg, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

De aktuelle ordningene er Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. Begge ordninger har krav om registrering i Frivillighetsregisteret.

Ordningene vil ha lik innretning som for perioden 1. januar – 31. oktober. Det vil si at dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan organisasjonene søke om å få dekket en andel av sine merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer.

Søknadsfrist for den forlengede perioden vil settes til midten av januar 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningene. Oppdatert informasjon vil legges ut på lottstift.no 

Pressemelding fra ESA: COVID-19 pandemic: ESA approves prolongation and amendments to financial aid schemes for organisers of events in the sporting and voluntary sectors in Norway | ESA (eftasurv.int)