Forlenger karakterforsøket i norsk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsøket med én eller to karakterer i norskfaget blir forlenget for perioden 2016 – 2019 for de forsøksskolene som ønsker det. – Jeg har merket meg at mange som deltar i forsøket, er fornøyde og mener undervisningen i norskfaget har blitt mer helhetlig, sier Røe Isaksen.

Rundt 20 ungdomsskoler og 190 videregående skoler har deltatt i karakterforsøket. Skolene har prøvd ut en ordning der elevene på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2, får én eller to karakterer i norsk, istedenfor tre, som er vanlig. Hensikten er å undersøke om undervisningen i norskfaget endres når lærerne kan konsentrere seg om vurdering med færre karakterer og om elevene lærer mer.

Forsøk frem til evalueringen er klar

– Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med lærerplanene og varierer undervisningen slik skolene finner det best for å bedre elevenes læring. Det er viktig å bevare de positive endringene som friheten i forsøket har ført til, inntil det er endelig evaluert, sier Røe Isaksen.

Karakterene i norskfaget på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2 er underveisvurdering, som har som formål å fremme elevens læring. I forsøket er ingen endringer i hva elevene skal lære, og de skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer i norskfaget på vitnemålet etter 10. årstrinn og Vg3, som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd.

Det er NIFU som evaluerer forsøket på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Den første delrapporten ble levert i januar 2016 og inneholder en kunnskapsoversikt. Den endelige rapporten med sluttevaluering vil komme i 2018

– Fordi sluttrapporten fra evalueringen av forsøket ikke komme før i 2018, så vil det være dumt om mange skoler må avbryte det utviklingsarbeidet de nå har satt i gang før forsøket er ferdig evaluert, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Karakterforsøket er forlenget for de skolene som allerede deltar i forsøket og som ønsker det. Skolene som er med trenger ikke å søke om forsøk på nytt. Det blir ikke mulig for nye skoler å søke om å få delta.