Forlenger frist for innlevering av anbud på helikopterruten Værøy – Bodø

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er ikke kommet inn anbud på helikopterruten Værøy – Bodø innen fristen 5. november. Samferdselsdepartementet forlenger derfor anbudsfristen til 10. desember, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Det er ikke kommet inn anbud på helikopterruten Værøy – Bodø innen fristen 5. november. Samferdselsdepartementet forlenger derfor anbudsfristen til 10. desember, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Anbudet gjelder ruteflyging med helikopter mellom Værøy og Bodø for perioden 1. august, 2014 – 31. juli, 2019. Anbudet er lyst ut i EØS-området og helikopterselskap fra alle EØS land er invitert til å levere anbud.

I utlysningen opprettholdes dagens transportstandard med to daglige avganger, én lørdag og én søndag, tur/retur. Setekapasiteten er 180 seter per uke. Det vil nå være krav om minst seks timer mellom første ankomst Bodø og siste avgang Bodø, mot tidligere fem og en halv time.

Ny anbudsfrist er tirsdag 10. desember 2013 kl. 12.00. Anbudsåpning blir foretatt torsdag 12. desember kl. 12.00.

Bakgrunn
Staten sikrer i dag et tilbud av fly- og helikopterrutetjenester i Norge ved å gi statstilskudd til fly- og helikopterrutedrift på ruter der markedet ikke sørger for et tilstrekkelig rutetilbud på kommersielt grunnlag. Tilskuddet gis etter anbudskonkurranse gjennomført i henhold til gjeldende EØS-regelverk.

For flere opplysninger – se anbudsutlysningen: norskengelsk