Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.

Regjeringen la i høst opp til at flere av koronatiltakene for arbeidsledige og permitterte skulle vare ut 2021. Men en usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak som ble varslet tirsdag kveld gjør det nødvendig å forlenge flere ordninger ut januar 2022.

– Nye smitteverntiltak betyr ny usikkerhet for arbeidsmarkedet. Det er derfor nødvendig å forlenge ordninger slik at folk uten jobb eller oppdrag blir ivaretatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Ordningene som forlenges ut januar 2022

  • Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap.
  • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.
  • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.