Forlenget frist på høring av endringer i naturgassloven

Olje- og energidepartementet sendte 5. desember 2014 forslag til endringer i naturgassloven på høring med frist 23. januar 2015. Departementet forlenger høringsfristen til 6. februar 2015.

 Høringsbrev og høringsnotat finnes her.

Til toppen