Statsbudsjettet 2020

Forlenget seilingssesong for M/S «Polarsyssel»

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å utvide seilingssesongen for Sysselmannens fartøy M/S «Polarsyssel» permanent fra 9 til 10 måneder i året.

– Regjeringen er opptatt av å styrke beredskapen i nordområdene. Vi foreslår derfor å utvide seilingssesongen til M/S «Polarsyssel» permanent, slik at Sysselmannen kan disponere skipet 10 måneder i året, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

– Vi ser at aktiviteten øker i omfang, både med tanke på hvor langt nord den skjer, og med tanke på hvor langt inn i vinteren den strekker seg. Regjeringen mener det er viktig at beredskapen styrkes permanent, sier samfunnsssikkerhetsministeren.

– Alle som velger å oppsøke disse områdene må være helt klar over de naturgitte forholdene, og hva som kan skje dersom ulykken er ute. Alle som ferdes i farvannene rundt Svalbard har et stort ansvar, gitt store avstander og et høyarktisk klima, sier samfunnsssikkerhetsministeren.

Kostnaden for én ekstra måned vil bli om lag 5 millioner kroner.