Forlenget partnerskapsavtale mellom Norge og Afghanistan

- Norge og Afghanistan har forlenget sin strategiske partnerskapsavtale. Norge vil fortsette å være en langsiktig partner for Afghanistan og bidra med betydelig humanitær bistand og utviklingsbistand samt med militær støtte, sier utenriksminister Børge Brende etter at avtalen ble inngått i New York i går.

Avtalen om strategisk partnerskap mellom Norge og Afghanistan ble undertegnet av daværende statsminister Jens Stoltenberg og den daværende afghanske presidenten Hamid Karzai i Oslo i 2013, med varighet ut 2017. Med dagens brevutveksling gjøres avtalen gjeldende for en periode på ytterligere tre år, til ut 2020. Dette er den samme perioden som for de norske lovnadene om sivil og militær støtte fra giverkonferansen i Brussel og Nato-toppmøtet i Warszawa i 2016.

- Våre bidrag vil også fremover forutsette at den afghanske regjeringen leverer på sine forpliktelser om reformer og økt innsats mot korrupsjon, sier utenriksminister Brende.

Det er bred internasjonal enighet om at Afghanistan vil trenge betydelig støtte i flere år for å sikre stabilitet. Landet står foran store utfordringer, sikkerhetsmessig, politisk, økonomisk og humanitært. Forlengelsen av partnerskapsavtalen er en politisk markering av norsk vilje til å bidra til å løse disse utfordringene.

- Norge ønsker å være en solid og forutsigbar partner for Afghanistan. Forlengelsen av avtalen er en håndfast bekreftelse på det nære samarbeidet mellom våre to land og på norsk solidaritet gjennom lang tid med det afghanske folket, sier Brende.

Avtalen ble forlenget under et møte mellom utenriksminister Brende og utenriksminister Rabbani i forbindelse med FNs generalforsamling i New York 20. september.

Til toppen