Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk Eiendomsinformasjon as

Det er inngått forlik i saken mellom Norsk Eiendomsinformasjon as og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om betaling for eiendomsdata til Statens kartverk for årene 2011-2013.

Det er inngått forlik i saken mellom Norsk Eiendomsinformasjon as og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om betaling for eiendomsdata til Statens kartverk for årene 2011-2013.
 
Begge parter er tilfreds med at en krevende sak har funnet sin løsning. Adm. dir. Stig W. Seljeseth i Norsk Eiendomsinformasjon uttaler at markedet er tjent med et tillitsfullt forhold mellom partene og sier at partene nå kan konsentrere seg om å utvikle samarbeidet. Han legger til at det er gledelig at usikkerheten denne saken har skapt for kunder og omgivelsene, er ryddet av veien. Departementsråd Eivind Dale uttaler på vegne av departementet og for Statens kartverk at man er glad for at saken nå har funnet en løsning begge parter kan akseptere. Nå kan man sammen se fremover og fokusere på andre oppgaver.
 
Begge parter er enig om ikke å kommentere innholdet i avtalen. 

Forliksavtale (pdf)
 
Kontaktpersoner:
Stig W. Seljeseth, adm. dir. Norsk Eiendomsinformasjon
Eivind Dale, departementsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen