Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Formidler kunnskap mellom Vestlandet og Europa

Informasjonsinnhenting, kompetanseheving og praksisopphold for studenter er noe av det Vest-Norges Brusselkontor har som sine hovedoppgaver.

Vest-Norges Brusselkontor: Trainee Siril Lem, fungerende direktør John Tveit og trainee Maria Erdal Askim. Foto: EU-delegasjonen

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontorer i Brussel. Kontoret med sine to faste medarbeidere, to traineer og en studentpraktikant representerer disse fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, 21 kommuner, kraftselskapet BKK, Kristiansund- og Nordmøre Havn og Norges Musikkorpsforbund.

Kompetanseheving
Vest-Norges Brusselkontor skal synliggjøre sin region og formidle ekspertise fra Vestlandet til andre europeiske regioner. Videre er kontoret i Brussel en kompetansepartner når det gjelder EU-spørsmål.

– Vi har denne våren opplevd stor interesse for våre informasjonstjenester og god oppslutning om våre kompetansehevingstilbud, sier John Tveit, fungerende direktør ved Vest-Norges Brusselkontor.

Kunnskap om EU som politisk system, beslutningsprosesser og Norges forhold til EU var tema da Vest-Norges Brusselkontor tidligere i juni arrangerte kompetansehevingskurs for deltakere fra Vestlandet. Omkring 30 politikere, byråkrater og næringsutviklere deltok på kurset på Norway House.

Tveit viser til at Europautredningen slår fast at Norge i dag er langt tettere tilknyttet EU enn de aller fleste er klar over. Gjennom avtalene Norge har med EU overtar vi anslagsvis tre-fjerdedeler av EU-retten.

Det er derfor viktig, også for lokale- og regionale aktører på Vestlandet, å ha en konstruktiv tilnærming til EU. EU er en premissleverandør, både når det gjelder rammeverk og muligheter, fortsetter Tveit.

Europeisk prosjektsamarbeid
Norges avtaler med EU åpner for at norske aktører kan delta i en rekke EU-programmer innenfor områder som for eksempel energi, klima, miljø, forskning, lokalsamfunnsutvikling, kultur, ungdom og utdanning.

Vest-Norges Brusselkontor vil derfor i det kommende året øke fokuset på programdelen av EU-samarbeidet. Til høsten utvides staben ved kontoret med en ny prosjektmedarbeider, en stilling som nåværende trainee Maria Erdal Askim går inn i. Kontoret vil da ha tre faste medarbeidere og to praktikanter.

– Tettere oppfølging av prosjekter som våre eiere og aktører hjemme deltar i er noe vi vil følge opp mer i tiden som kommer. Dette for å skape en bedre synergi og resultater i de prosjektene regionen er involvert i, fortellere Maria Erdal Askim.

Praktikant- og hospitantplass
Vest-Norges Brusselkontor inngikk i 2011 en utplasseringsavtale med Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Avtalen åpner for at studenter ved UiB kan søke seg til praktikantopphold ved regionkontoret i Brussel. Praksisplassavtalen gir studentene nyttig arbeidserfaring samtidig som de får studiepoeng. Ordningen delfinansieres gjennom EU-programmet Erasmus praksismobilitet (LLP).

I tillegg til praksisopphold ved kontoret har Vest-Norges Brusselkontor også en avtale med East of England europakontor i Brussel der man utveksler praktikanter i to uker om gangen. På denne måten får praktikantene verdifull innsikt i hvordan ulike europakontorer arbeider i Brussel.

Ansatte i Vest-Norges Brusselkontors medlemsorganisasjoner har også tilbud om å hospitere i Brussel for kortere perioder.

– Hvis hospitanten ønsker å tilegne seg kunnskap innen et begrenset fagfelt i tillegg til å få innblikk i kontorets arbeid, kan to-fire uker være tilstrekkelig. Dersom det er ønskelig å skaffe seg bredere og mer omfattende kunnskap om EU/EØS i tillegg til å følge et fagfelt kan opphold på inntil to måneder være aktuelt, avslutter Tveit.

Til toppen