Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

20 000 jobber i fornybarnæringen

Den norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte totalt ca. 20 000 årsverk og omsatte for i overkant av 22 milliarder kroner i 2013.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har Multiconsult sammen med Analyse & Strategi gjennomført en økonomisk analyse av omsetning og sysselsetting i den norskbaserte fornybarnæringen.

I studien omfatter begrepet ”fornybarnæringen” aktører som enten produserer kraft eller varme fra fornybare energikilder (vann, vind, sol og bio), eller leverer varer og tjenester til disse. Studien omfatter omsetning og sysselsetting i 2013, og gir dermed et øyeblikksbilde av den norskbaserte fornybarnæringen. 

Omsetningstall fra salg av kraft og varme er ikke inkludert, da rapporten har som formål å belyse omsetningen i de øvrige leddene i verdikjeden. Studien ser også på hva omsetning og sysselsetting er i de ulike segmentene av fornybarnæringen. Ønsket er å øke forståelsen av hva næringen leverer og hvordan dette påvirker norsk økonomi, arbeidsplasser og kompetanse samt energisektoren generelt. 

20 000 årsverk - 22 milliarder kroner i omsetning

Studien viser at den norskbaserte fornybarnæringen sysselsatte totalt ca. 20 000 årsverk i 2013 (inklusiv sysselsatte i selskaper som omsetter kraft og varme). Videre omsatte næringen for i overkant av 22 milliarder kroner i 2013, når omsetningstall fra kraft og varme holdes utenfor. 

Av den totale nasjonale omsetningen gikk nær en fjerdedel til eksport, tilsvarende ca. 5 milliarder kroner. Spesielt innen solenergi og havbasert vindkraft utgjør eksport en viktig del av inntektene. 

Godt posisjonert for framtida

Markedsutsiktene for fornybarnæringen og potensialet for norsk leverandørindustri er utdypet i rapporten. Fremtidsutsiktene for næringen vurderes i rapporten å være positiv på kort sikt  (0-5 år). Dette henger sammen med en forventning om større investeringer både innen vannkraft, kraftnett og andre fornybare energiteknologier fremover.

Det fremkommer også av rapporten at dagens norske fornybarnæring er godt posisjonert til å møte mulighetene som kan by seg fram mot 2020. Hvordan markedet vil utvikle seg på lengre sikt (5-15 år) er i følge rapporten utfordrende å forutse både nasjonalt og internasjonalt.

Les rapporten "Omsetning og sysselsetting i den norskbaserte fornybarnæringen".

Til toppen