Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren

Landbruks- og matdepartementet har undertegnet en avtale med Østfoldforskning om å gjennomføre et forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren. Prosjektet skal være ferdig 1. mars 2018.

Bakgrunnen for forprosjektet er at det i juni i år ble signert en avtale om reduksjon av matsvinn mellom fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner. Bransjeavtalen følger både opp norske ambisjoner på området og norske forpliktelser i FNs bærekraftsmål 12.3 og arbeidet med å redusere klimagassutslipp gjennom Parisavtalen.

– For landbrukssektoren er det ei utfordring at statistikkgrunnlaget knytt til matsvinn er mangelfullt. Eit godt statistikkgrunnlag er viktig for å få oversikt over omfanget av matsvinn og årsaker til at matsvinn oppstår og dermed også kva som kan bli gjort for å redusere matsvinnet. Det er også naudsynt for å kunne vurdere om innsatsen for å redusere matsvinnet har hatt effekt og dermed også bidratt til å redusere klimagassutsleppa i landbruket, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Matavfall.
Matavfall. Foto: Foto: Colourbox

Landbruks- og matdepartementet  har initiert et forprosjekt som særlig skal se nærmere på problemstillinger knyttet til statistikkutvikling for matsvinn i korn-, frukt- og grøntsektoren. I prosjektet skal man blant annet identifisere et utvalg av indikatorer og se nærmere på metoder for innhenting av data og systemer for rapportering.    

Bransjeavtalen for matsvinn følges opp i tett dialog mellom myndigheter og bransjeorganisasjoner. Det vil derfor opprettes en referansegruppe for forprosjektet bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og som ledes av Landbruks- og matdepartementet.

 

Til toppen