Historisk arkiv

Forsanvatn kraftverk i Steigen kommune gjør det mulig å etablere smoltanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Forsanvatn kraftverk i Steigen kommune gjør det mulig å etablere smoltanlegg Nord-Salten Kraftlag AL har i dag fått konsesjon for regulering av Forsanvatn og bygging av Forsanvatn kraftverk i Steigen og Hamarøy kommuner i Nordland.

Forsanvatn kraftverk i Steigen kommune gjør det mulig å etablere smoltanlegg
Nord-Salten Kraftlag AL har i dag fått konsesjon for regulering av Forsanvatn og bygging av Forsanvatn kraftverk i Steigen og Hamarøy kommuner i Nordland.

- Tillatelsen til Forsanvatn kraftverk er et godt eksempel på hvordan vannkraftutbygging og næringsutvikling kan kombineres. Smoltanlegget vil kunne gi om lag 10 viktige arbeidsplasser i Nordland, i tilegg er det positivt med mer kraft i et område som ble rammet hardt da krafttilførselen ble brutt for noen år tilbake, sier en svært fornøyd olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Samlet årlig kraftproduksjon vil være om lag 35 GWh. Forsanvatn kan etter innlagte begrensninger over året, reguleres inntil 5 meter ved senking, og det er satt vilkår om minstevannføring i Forselva for å ivareta miljøverdiene.

Nord-Salten Kraftlag AL har lagt til rette for at vann fra kraftverket kan benyttes ved etablering av et smoltanlegg. Smoltanlegget er avhengig av stabil vanntilførsel hele året, noe som er mulig med en regulering av Forsanvatn. Smoltanlegg kan gi om lag 10 nye arbeidsplasser i Steigen kommune, noe som er et betydelig tilskudd for Nord-Salten.

Til toppen