Forsker for å gi oss tryggere mat og mindre matsvinn

Bedre emballasjeløsninger er viktig både for klimaet og for at maten skal være trygg å spise. Forskningsinstituttet Nofima utvikler ny kunnskap som både næringsliv og forbruker får god nytte av.

Bedre emballasjeløsninger og kontroll på bakterier er nødvendig for å sikre trygg mat og mindre matsvinn. Forskningsinstituttet Nofima jobber jevnlig for skaffe oss ny kunnskap om produksjon og servering av trygg og holdbar mat og redusert matsvinn.

I forskningsprogrammet, FoodMicro-Pack og forskningsprosjektet FuturePack, utforsket Nofima om en kunne erstatte emballasjen til pølser og kylling med gjenvinnbart materiale, uten at det gikk på bekostning av holdbarheten og mattryggheten. I FoodMicro-Pack har forskerne i tillegg undersøkt intelligent emballasje med elektrokjemiske sensorer som kan måle produktets holdbarhet og tilstedeværelse av skadelige giftstoffer. Resultatene fra FoodMicro-Pack pågikk fra 2017 til 2020 og var finansiert gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Pakking av tomater.
Bedre emballasjeløsninger og kontroll på bakterier er nødvendig for å sikre trygg mat og mindre matsvinn. Foto: Torbjørn Tandberg

Mindre matsvinn er viktig for klimaet

I 2017 signerte regjeringen og matbransjen en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Det kastets minimum 417 000 tonn fullt brukbar mat i Norge hvert år. Over halvparten kastes hjemme i husholdningene. Matkasting er både en etisk og klimamessig utfordring. Ifølge FNs klimapanel bidrar matsvinn til mellom 8 og 10 prosent av de totale menneskeskapte klimagassutslippene.

– Å redusere matsvinn er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene. Både matbransjen og forbrukerne må stå sammen om å kaste mindre mat slik at presset blir mindre på klimaet, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.