Forsker på å fjerne matbårne problembakterier

Sykdomsfremkallende bakterier er en utfordring for mange matprodusenter. Nå kan det nybygde forskningssenteret til Nofima bidra til bedre mattrygghet.

Forskning.
Å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg, endrede resepter og prosesser i matproduksjonen er viktig. Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Foto: Torbjørn Tandberg

Det nybygde nasjonale senteret er det første av sitt slag i Europa. Her vil det i et realistisk miljø bli forsket på bakterieutvikling på utstyr, under ulike prosesser, og ved lagring. – Det oppstår stadig nye varianter av bakterier. En viktig oppgave er også å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg endrede resepter og prosesser i matproduksjonen. Dette kan også gi produkter med økt holdbarhet og spisekvalitet, sier forsker Even Heir.

 

Til toppen