Forsker på den grønne oljenæringa

Bioforsk har satt i gang et stort arbeid med å løfte produksjon av oljevekster til bruk i mat og dyrefôr. Målet er å bedre lønnsomheten i den totale kornproduksjonen.

I kombinasjon med korn vil oljevekster være svært bra for jorda. Det vil redusere sykdomspresset i ensidig korndyrking, og øke den totale lønnsomheten i kornproduksjonen. Oljevekstene har i tillegg til fettinnholdet et høyt innhold av protein og er derfor en viktig proteinkilde i dyrefôr. Mange kornprodusenter oppnår imidlertid for lave avlinger av oljevekster, og velger derfor heller relativt ensidige vekstskifter. 

Det vil forskerne hos Bioforsk gjøre noe med. I kombinasjon med korn vil oljevekster være svært bra for jorda. Det vil redusere sykdomspresset i ensidig korndyrking, og øke den totale lønnsomheten i kornproduksjonen, mener Wendy Waalen. Hun leder prosjektet BRAKORN, som vil se på dyrking av raps og rybs, og da spesielt våroljevekster.

Rapsåker.
Oljevekster, som for eksempel raps, vil i kombinasjon med korn være svært bra for jorda. Det vil redusere sykdomspresset i ensidig korndyrking, og øke den totale lønnsomheten i kornproduksjonen. Foto: Colourbox
Til toppen