Forsker på godt innmarksbeite i fjellbygdene

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har undersøkt hvordan ulike grasarter klarer seg under fjellbygdforhold. Gras er det viktigste botaniske innslaget i et sauebeite. Hvor egnet en grasart er som beiteplante avhenger av blant annet fôrkvalitet, avlingspotensiale og beitetoleranse.

Forskerne har testet flerårig raigras, raisvingel og strandsvingel i blanding med timotei i norske fjellbygdforhold som innmarksbeite for sau. Resultatene viser blant annet at flerårig raigras etablerer seg raskt og delvis trenger tilbake timoteien. Frøblandinger som inneholder sorten strandsvingel gir større totalavling, og sorten blir mer dominerende i enga.

Sau på beite.
Sau på beite Hangsete, Leikanger. Foto: Geir Harald Strand / NIBIO

I samme prosjekt har forskerne undersøkt hvordan ulike såtider påvirker avlingen, fôrkvaliteten og bruksområdene for de ettårige artene westerwoldsk raigras og italiensk raigras. Forskerne anbefaler å så i første halvdel av mai om man ønsker to slåtter og høstbeite. Såing etter vårbeite, rundt 20. juni, anbefales dersom målet er én slåtteavling i tillegg til høstbeite. Såing litt ut i juli vil være best egnet om målet er godt høstbeite.

Til toppen