Forsker på tvers av kontinentene

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Gjennom deltagelse i EUs ERAfrica-prosjekt vil norske forskere få mulighet til å samarbeide med afrikanske kolleger.

Kommissær Máire Geoghegan-Quinn taler i Sør-Afrika etter signeringen av avtalen som skal sikre forskningssamarbeid mellom Europa og Afrika. (Foto: EU 2012)

Gjennom deltagelse i EUs ERAfrica-prosjekt vil norske forskere få mulighet til å samarbeide med afrikanske kolleger.

I forbindelse med 15-års-jubileet for den første forsknings- og teknologiavtalen mellom EU og Sør-Afrika ble det utlyst 11 millioner euro i forskningsmidler under et initiativ som skal styrke forskningssamarbeidet mellom Europa og Afrika, kalt ERAfrica, hvor Norge er et av deltagerlandene.

Máire Geoghegan-Quinn, Europakommisjonens kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap, var fra 5. november på en ukes besøk til Sør-Afrika i forbindelse med jubileet.

– ERAfrica gir grunnlag for ny kunnskap, og vil forbedre effekten av forskning på utvikling i Afrika, til fordel for det afrikanske samfunnet, uttalte kommissæren i en tale.

Prosjektet har som formål å knytte sammen deltagerland fra Europa og Afrika for forskning, for å møte ulike samfunnsutfordringer innenfor temaene fornybar energi, matsikkerhet og pandemier. Det er også en satsning på åpen, grunnleggende forskning. 15 land deltar i initiativet, og bidrar med utlysningsmidler, herunder fem afrikanske land.

Norge deltar gjennom EØS-avtalen
ERAfrica er et såkalt ERA-NET for koordinering og samarbeid mellom nasjonale forskningsprogrammer i Europa, og er en del av EUs syvende rammeprogram for forskning. Formålet med ERAfrica er å styrke europeisk koordinering, for å oppnå økt samarbeid med Afrika. Det finnes tilsvarende initiativer rettet mot blant andre Latin-Amerika, Kina og Russland.

Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og teknologisk utvikling i mer enn 20 år. Norske programdeltagere har de samme rettigheter og forpliktelser som deltagere fra EUs medlemsland i programmet.

– Rammeprogrammene er EUs viktigste finansielle redskap for å støtte forsknings- og utviklingsaktiviteter i Europa, mener forskningsråd Erik Yssen ved EU-delegasjonen.

Ønsker forskningssamarbeid om fornybar energi
Spesialrådgiver Inger-Ann Ulstein i Forskningsrådet forteller at Norge gjennom ERAfrica prioriterer å delta i prosjekter som omhandler fornybar energi. Norge støtter ERAfrica med 400.000 euro, øremerket til fornybar energi. Denne delen av utlysningen har et samlet budsjett på 4 millioner euro.

– Blir norske partnere deltagere i ERAfrica brukes midlene Norge bidrar med. Dersom ingen norske forskningsinstitusjoner søker om å være med, benyttes i utgangspunktet ikke midlene, men det er likevel mulig at de kan benyttes til å støtte forskningspartnere fra de afrikanske deltagerlandene, sier Ulstein.

Hvert forskningsprosjekt som søker om støtte må som et minimum ha to partnere fra to forskjellige land i Europa, i samarbeid med minst to partnere fra to forskjellige land i Afrika.

Landene som deltar i ERAfrica er Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Portugal, Sveits, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Egypt, Kenya, Sør-Afrika, Finland, Tyrkia og Norge. Av disse bidrar de åtte sistnevnte til utlysningen innenfor fornybar energi. Fristen for å søke om støtte er 12. april 2013.

Les mer om ERAfrica-prosjektet på deres hjemmeside.

 

Til toppen