Invitasjon til Europapolitisk forskerforum

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Vidar Helgesen inviterer til Europapolitisk forskerforum tirsdag 1. desember.

Regjeringens ambisjon er at Norge skal bli ett av de mest nyskapende landene i Europa. Forskning og utdanning er derfor ett av fem hovedsatsingsområder i regjeringens strategi for samarbeidet med EU.

Mulighetene for å knytte norsk forskning til europeiske programmer og miljøer er mange. EU/EØS-minister Vidar Helgesen ønsker derfor å invitere til dialog om regjeringens europapolitiske prioriteringer og virkemidler på forskningsområdet, inkludert programsamarbeidet, EØS-midlene for neste periode og satsingsforslag om forskning på europeisk klima- og energipolitikk.

Forskerforumet finner sted tirsdag 1. desember 2015 kl. 13.00-14.30 i  Utenriksdepartementets møterom NK515 (inngang 7. juni-plassen).

Interesserte forskningsinstitusjoner bes melde seg på til Europapolitisk seksjon i Utenriksdepartementet (europapolitisk.seksjon@mfa.no) innen fredag 27. november 2015. Av plasshensyn må vi begrense deltakelsen til maks to personer per institusjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Myrjord i Europapolitisk seksjon (amy@mfa.no, tlf: 23 95 05 28).