Langtidsplanen for forsking og høgre utdanning

Forskings- og høgre utdanningspolitikken i støypeskeia

Måndag arrangerer Kunnskapsdepartementet ein konferanse for å få innspel til arbeidet med å revidere langtidsplanen for forsking og høgre utdanning. Tysdag legg OECD fram sine anbefalingar for det norske systemet for forsking og høgre utdanning på ein konferanse.

Begge konferansane finn stad på Oslo Plaza. Det blir høve for intervju med politisk leiing i Kunnskapsdepartementet begge dagar og med representantar for OECD tysdag.

Konferansane vil òg bli strøymde på regjeringa.no/kd.

Innspelsmøte om revideringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning.

Tid:   Måndag 12. juni, 10.00–15.00
Stad: 
Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3

Conference for the launch of the OECD review of Norway’s research and higher education policy

Tid:   Tysdag 13. juni, 12.00–16.15
Stad:  Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3

 

Nett-tv Innspelsmøte om revideringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning.

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Nett-tv Conference for the launch of the OECD review of Norway’s research and higher education policy - Part 1

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Nett-tv Conference for the launch of the OECD review of Norway’s research and higher education policy - Part 2

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Til toppen