Forskning: 20 nye miljøprosjekt med Polen

EØS-midlene

20 nye norsk-polske forskningsprosjekter får støtte fra EØS-midlene. Dette vil gi et ytterligere oppsving for norsk-polsk forskningssamarbeid.

I alt 16 millioner euro er fordelt på de nye klima- og forskningsprosjektene. Prosjektene nådde ikke opp i første runde med tildelinger tidligere i år.

Norge og Polen ble imidlertid enige om å bruke ytterligere 26 millioner kroner av EØS-midlene på forskningssamarbeid i våres. Dermed ble prosjektsøknadene gått gjennom på nytt. For mer informasjon om de nye prosjektene, besøk Forskningsrådets nettsider.

Nye utlysninger
Det gjenstår å fordele om lag 10 millioner euro fra ekstrapotten til norsk-polsk forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene. Støtten skal gå til forskning på karbonfangst og -lagring, og lyses ut i løpet av september.

Liste over alle norske forskningsinstitusjoner som skal delta i samarbeidsprosjekt med Polen


Totalt er det nå satt av om lag 1 milliard kroner til forskningssamarbeid mellom forskere fra Norge og mottakerlandene gjennom EØS-midlene fram til 2017.

Det er planlagt utlysninger i Tsjekkia, Ungarn, Latvia og Romania i løpet av høsten.

 

Til toppen