Forskning for framtidas landbruk

- Landbruksforskningen vil spille en viktig rolle for framtidas landbruk, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt i dag innlegg om landbruksforskningens framtidige rolle på Bioforsk-konferansen 2015. 

- Landbruket er en høyteknologisk og kompetansekrevende næring. Landbruksforskningen spiller en viktig rolle, og skal bidra til økt matproduksjon og bedre lønnsomhet. Forskningen skal også ivareta mattrygghet, - og bidra til innovasjon, nyskaping og næringsutvikling, sier Listhaug.

Bioforskkonferansen 2015
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Bioforskkonferansen 2015. Foto: Ragnar Våga Pedersen/Bioforsk Foto: Foto: Ragnar Våga Pedersen/Bioforsk

Bioforsk-konferansen 2015

Om lag 430 personer fra norsk landbruks- og matforskning er samlet på Bioforsk-konferansen 2015 på Hamar 4-5. februar 2015. Her rettes søkelyset mot verdiskapingen som kommer samfunnet til gode fra norsk landbruk og instituttene som forsker på landbruk, mat og miljø. Andre tema er utfordringer rundt matsikkerhet, og miljø- og klimapolitiske spørsmål. Konferansen arrangeres av Bioforsk i samarbeid med Skog og landskap, NILF, Nofima, Bygdeforskning og Veterinærinstituttet.

Foto: Ragnar Våga Pedersen/Bioforsk Foto: Foto: Ragnar Våga Pedersen/Bioforsk
Til toppen