Historisk arkiv

Forskning gir bedre korn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskerne fortsetter kampen mot giftstoffer i korn. Nå er en forskningsgruppe ved Bioforsk i ferd med å avslutte et prosjekt hvor de har kartlagt gener hos en sopp som gjør stor skade i havre.

Soppgifter som kan forekomme i korn har blitt et økende problem for norsk landbruk de siste årene. Det er sopparter innen slekta Fusarium som produserer de farlige giftstoffene – også kalt mykotoksiner - i både havre og hvete.

– Lite eller ingenting er kjent om hvordan soppen Fusarium lansethiae etablerer seg på havre. Det er viktig å forstå hva som fører til spredning. Først da kan vi velge de riktige strategiene for bekjempelse, sier forsker Sonja Klemsdal.

Kartlegger gener
Fusarium langsethia ble oppdaget for rundt ti år siden. Den produserer giftstoffet HT2/T2, og gir først og fremst alvorlige problemer i havreproduksjonen i de nordiske landene og Storbritannia. Den forekommer også i bygg, men regnes ikke som et problem i hvete.

Forskerne har blant annet etablert en metode i veksthus så de kan kontrollere hvordan soppen sprer seg i havre. Det er en forutsetning for å studere hva som skjer når plantene smittes av soppen, sier Klemsdal.

De har videre kartlagt alle Fusarium Langsethiae-genene som er aktive når soppen vokser i nærvær av havre. Og de har studert samspillet mellom ulike sopper.

Forskningen er støttet med midler fra Norges forskningsråd, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Jordbruksavtalen (JA).

Kornaks havre

En forskningsgruppe ved Bioforsk er i ferd med å avslutte et prosjekt hvor de har kartlagt gener hos en sopp som gjør stor skade i havre. (Foto: Tore Wuttudal/Samfoto)