Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøker Norske historiedagar i Bodø

Sted: Nord Universitet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel holder åpningsinnlegg på Norske historiedagar i Bodø.