Forsknings- og høyere utdanningsministeren møter European Research Councils vitenskapelige råd

Sted: Universitetet i Bergen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel deltar på seminar og møter med European Research Councils vitenskapelige råd.