Forskningsdagene 2016

Landbruks- og matforskningsinstituttene landet over inviterer til en rekke arrangementer under Forskningsdagene 2016.

Forskningsdagene 21. september-2. oktober er en nasjonal festival som skal bidra til å skape begeistring og forståelse for forskning. Hovedtema for Forskningsdagene 2016 er "Grenser," med slagordet "Uten grenser".

Landbruks- og matforskningsinstituttene inviterer til en rekke arrangementer over hele landet under Forskningsdagene. Her er noen smakebiter av hva du kan oppleve:   

  • 23. september kan du møte i Mathallen i Oslo og delta i et forskningsprosjekt som skal forbedre matpakka. Det eneste du som deltaker trenger å gjøre, er å møte opp og spise. Mer om arrangementet her.
  • 23. september inviterer Nofima til seminar i Oslo om reduksjon av matsvinnet. Mer om arrangementet her.
  • 25. september arrangerer Nofima Matløypa i Måltidets hus på Ullandhaug i Stavanger. Her kan du ta med familien og oppleve matmangfoldet på Ullandhaug. Mer om arrangementet her.
  • 26. september inviterer NIBIO i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen til foredrag om Vestlandsskogen i anledning skogforskningens 100-årsjubileum. Mer om arrangementet her.
  • 29. september arrangerer Nofima et økologisk bakekurs på Ås. Mer om arrangementet her.
  • 29. september inviterer Nofima til kurset "Hvordan beregne næringsinnhold i kjøttprodukt?", som holdes på Måltidets Hus i Stavanger. Mer om arrangementet her.
  • 29. september inviterer Nofima, Nibio, Norsk senter for bygdeforskning og Veterinærinstituttet et halvdagsseminar om bioinformatikk og matforskning. Mer om arrangementet her.
  • 1-2. oktober arrangerer NIBIO Tjøtta Sauens dag. Målet er å skape begeistring og engasjement rundt forskning på sau, og økt samarbeid mellom næringene, lokallagene, og næring og forskning. Mer om arrangementet her.
  • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomisk forskning holder ulike arrangementer i Kirkenes, Tromsø, Tjøtta, Stjørdal, Bergen og Oslo. Mer om arrangementet her.

Forskningstorg i flere byer

Under Forskningsdagene forvandles flere steder rundt om i landet til sydende Forskningstorg. Her finner du spennende forskningsaktiviteter for barn og voksne i alle aldre. Tilbudet er gratis, og egner seg godt for både familier og skoleklasser. Forskningstorgene finner du blant annet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

Om Forskningsdagene 

Forskningsdagene arrangeres av lokale arrangører - universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt, bedrifter, kommuner, museer, bibliotek, skoler, foreninger og andre offentlige og private aktører. På det meste er om lag 200 arrangører med på landsbasis. Festivalen er Norges største arena for allmennrettet forskningskommunikasjon, og utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde. Hvert fylke har en regionkontakt. De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. Festivalens prosjektledelse og sekretariat ligger hos Norges forskningsråd, som står også selv som vertskap for flere arrangementer.  

 

Til toppen