Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

God og relevant kunnskap er avgjørende for god politikkutforming. Regjeringen vil styrke forskningsinnsatsen ved å etablere et nytt forskningsprogram om vold i nære relasjoner i Norge.

Som et tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) har Justis- og beredskapsdepartementet offentliggjort kvalifikasjonsgrunnlag for anskaffelse av «Forskningsprogram om vold i nære relasjoner».

Utlysningen er bekjentgjort på Database for offentlige innkjøp (Doffin) med referansenummer 2014/076291.

Se utlysningen her

Til toppen