Forskningsrådet støtter sommerprogram for unge forskere

Hver sommer samles unge forskere fra hele verden hos forskningsinstituttet IIASA i Wien, Østerrike. Forskningsrådet støtter de norske deltakerne økonomisk. Søknadsfristen for sommerprogrammet 2015 er 15. januar.

The Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er et verdensledende, internasjonalt multidisiplinært forskningsinstitutt som støttes av Norge sammen med 22 andre land. Hver sommer inviterer IIASA til den populære ordningen Young Scientist Summer Program (YSSP), hvor doktorgradstudenter fra hele verden får bo og jobbe ved IIASA på Schloss Laxenburg utenfor Wien i Østerrike. Her får ph.d.-studenter mulighet til å arbeide i forskningsprogrammer under veiledning av IIASAs egne forskere.

Anerkjent forskningsinstitutt

IIASA er et internasjonalt, uavhengig forskningsintitutt som finansieres via kontingenter fra 22 medlemsland, deriblant store forskningsnasjoner som USA, Japan og Kina. Instituttets spesialfelt er tverrfaglige studier innen miljø, økonomi og teknologi, og samfunnsvitenskap knyttet til menneskelige aspekter ved globale endringer. Metoder og verktøy som utvikles ved instituttet skal komme både myndigheter og forskere til gode.

Gode muligheter for unge norske forskere

Forskningsrådet dekker merutgifter ved oppholdet inntil 50 000 kroner. 

Norges kontaktperson for IIASA, Inger-Ann Ulstein i Forskningsrådet, oppfordrer flere nordmenn til å søke og benytte seg av mulighetene som ligger i et opphold ved IIASA, og peker på at norske søkere har gode muligheter for å bli prioritert.  -Tidligere deltakere har mange positive opplevelser fra oppholdet. Likevel er det lavere interesse blant norske ph.d.-studenter enn våre nabolands, sier Ulstein. 

Søknadsfristen for sommerprogrammet i 2015 er 15. januar. Søknaden sendes direkte til YSSP. 

Til toppen