Forskningssamarbeid mellom de nordlige skoglandene

Under en forskningskonferanse i Canada nylig, møttes representanter for landene som inngår i de store boreale eller nordlige barskogområdene. De drøftet økt samarbeid knyttet til skogressurser og skogforskning i nordlige områder.

Under en forskningskonferanse i Canada nylig, møttes representanter for landene som inngår i de store boreale eller nordlige barskogområdene. De drøftet økt samarbeid knyttet til skogressurser og skogforskning i nordlige områder. 

Den norske delegasjonen ble ledet av adm. direktør Arne Bardalen ved Skog og landskap.

De boreale, eller nordlige barskogene:

  • utgjør 25 prosent av verdens skogarealer
  • inneholder 45 prosent av verdens stående skogbiomasse
  • bidrar med 17 prosent av verdens forbruk av industritømmer
  • inneholder 35 prosent av verdens terrestriske karbonlager.

Disse skogene er derfor av meget stor betydning både i klimapolitisk sammenheng og som grunnlag for både dagens og fremtidens skogsindustri. Boreale skoger er også svært viktige naturområder og utgjør ressursgrunnlaget for et stort antall urfolkssamfunn.

Det er en rekke utfordringer og risikofaktorer som brann, innsektangrep og stormfellinger knyttet til disse skogene i dag. Konsekvensene av klimaendringer i disse økosystemene kan være dramatiske både for naturmiljø, verdiskaping og ved frigjøring av klimagasser.

Norge har derfor en tid deltatt aktivt i et arbeid for å utvikle forskningssamarbeidet mellom de nordlige skoglandene. Disse landene er USA, Canada, Russland, Sverige, Finland og Norge. Deler av China og Japan inngår også i denne regionen, men disse landene har hittil ikke vært aktivt med i utviklingsarbeidet.

 Barskog
De nordlige barskogene er viktige, både politisk, industrielt og som naturområde. (Foto: ©Bård Løken/Samfoto)
Til toppen