Norge bygger nytt forskningsskip til utviklingsland

- I mange utviklingsland er fiskebestander i ferd med å bli utryddet, og myndighetene mangler kompetanse til å hindre at det skjer. Ved hjelp av et nytt, topp moderne forskningsskip fra Norge, vil lokale forskere få opplæring til å kartlegge fiskebestander og drive havforskning, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge har i 40 år brukt forskningsfartøy som en del av bistanden til land i utvikling. Nå er dagens «Dr. Fridtjof Nansen» modent for utskiftning. I dag ble byggekontrakten for et nytt skip inngått i Oslo.

Statssekretær Hans Brattskar
Statssekretær Hans Brattskar presenterer Norges planer om å bygge forskningsskip for utviklingsland.  (Foto: Astrid Sehl, UD)

- Dette nye skipet vil være til nytte i mange år fremover for at fattige land kan få bedre matsikkerhet og redusere fattigdom. Norge er ledende i marin forskning og forvalting. Norsk kunnskap på dette feltet er etterspurt, og jeg er glad for at det kan komme til nytte for fattige land, sier Brende.

 

Det nye fartøyet er en del av EAFNansen-programmet, som i hovedsak finansieres med norske bistandsmidler gjennom Norad. Det administreres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og driftes av Havforskningsinstituttet. Det nye fartøyet er designet av det norske firmaet Skipsteknisk AS, og skal bygges ved det spanske verftet Astilleros Gondan. Kontrakten er verdt rundt 450 millioner kroner.

Til toppen