Forskningstoppmøte i Sør-Korea

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har denne uken vært viseformann under et møte for forskningsministrene i OECD i Daejeon i Sør-Korea. Tema for møtet var hvordan forskning og innovasjon kan fremme bærekraftig økonomisk vekst og skape løsninger på globale utfordringer.

Under overskriften «Creating our common future through science, technology and innovation» møttes til sammen 270 representanter fra 57 land og 12 internasjonale organisasjoner.

– Her er mye forskningspolitisk kunnskap samlet under ett tak, og vi har hatt mange fruktbare diskusjoner om hvordan vi burde gå frem for å omsette gode intensjoner i handling. Det er et stort potensial for at forskning og innovasjon kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 – For å utnytte potensialet ble det i møtet pekt på betydningen av åpen forskning og bruk av digitale teknologier, internasjonalt samarbeid, utprøving og evaluering for å finne tiltak som virker og deling av erfaringer internasjonalt, som det vi har gjort denne uken er et godt eksempel på.

Møtet ble avsluttet 21. oktober 2015 med undertegnelsen av Daejeon-erklæringen, som inneholder OECD-forskningsministrenes konklusjoner om en forskningspolitikk for det 21. århundret.