Forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020. Det er også utarbeidet veiledere til forskriftene.

Forskriftene fastsetter at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Innbyggerne skal ved valget i 2019 velge sine representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye enhetene, som trer i kraft 1. januar 2020.  

Stortingsvalget i 2021

Regjeringen foreslo tidligere i vår en endring i valgloven som innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag. Det er satt ned et valglovutvalg som skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00