Forskrifter til den reviderte konkurranseloven

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har i dag fastsatt fire forskrifter som trer i kraft 01.01.14, samtidig med ikrafttredelsen av endringene i konkurranseloven.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har i dag fastsatt fire forskrifter;

Forskriftene trer i kraft 01.01.14, samtidig med ikrafttredelsen av endringene i konkurranseloven.

Til toppen