Forskriftsendring skjermer dyreliv og legger til rette for reiselivet på Svalbard

Klima- og miljødepartementet har vedtatt en endring i forskrift om motorferdsel på Svalbard. Tilreisende som er i følge med fastboende eller deltar i organiserte turopplegg, kan heretter bruke snøskuter over breene i et område mellom Longyearbyen og Pyramiden.

Snøscooter på Svalbard
Foto: Silje Vang

Hensikten er å skjerme dyrelivet mot motorferdsel på fjordisen og ivareta reiselivets behov for en alternativ rute til Pyramiden når fjordisen er utrygg. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2017.

Forslaget er en oppfølging av den nye svalbardmeldingen. I meldingen heter det at regjeringen vil legge til rette for å finne løsninger for områder som blir mer sårbare for ferdsel som følge av et varmere klima og mindre sjøis. Samtidig vil regjeringen legge bedre til rette for reiselivet i Isfjorden-området.

– Svalbards storslagne natur og rike dyreliv gir store muligheter for naturopplevelser og et naturbasert reiseliv. Gjennom motorferdselforskriften regulerer vi blant annet bruk av snøskuter for å bevare Svalbard som villmark. Samtidig vil vi gi de tilreisende mulighet til å oppleve Svalbards villmarksnatur. Derfor er denne endringen viktig. Den ivaretar reiselivets behov for en alternativ rute til Pyramiden når fjordisen er utrygg. Samtidig kan vi skjerme dyrelivet mot motorferdsel på fjordisen i en sårbar tid på året, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fastboende kan i dag kjøre snøskuter i det området som nå åpnes også for tilreisende. Det aktuelle området ligger øst for Tempelfjorden og Billefjorden og er i hovedsak dekket av isbreer.

I perioder kan det bli aktuelt å begrense ferdselen over fjordisen på Tempelfjorden og Billefjorden av hensyn til dyrelivet. I så fall vil det nå etter forskriftsendringen fortsatt kunne gjennomføres skuterturer til Pyramiden, men da over breene. Forslaget til forskriftsendring har vært på høring, og fikk bred støtte i høringen.

Lenke til forskrift:
Forskrift om endring i forskrift om motorferdsel på Svalbard

Til toppen